Πολιτικό Πλαίσιο Δράσης

Ο στόχος της Ομάδας Υγείας δεν είναι η απλή παροχή ιατρικής βοήθειας κατά τη διάρκεια της εξέλιξης ενός φαινομένου το οποίο απλά επισυνέβη και πρέπει να αντιμετωπιστεί ως σύμπτωμα. Ο στόχος της Ομάδας Υγείας είναι η ανάδειξη, μέσα από τη δράση, των βαθύτερων αιτιών του προσφυγικού ζητήματος με απώτερο στόχο να κινητοποιηθούν οι πολίτες των χωρών τις οποίες βαραίνουν οι ευθύνες των αιτιών της προσφυγιάς, ώστε αυτή να εκλείψει. Σημασία για εμάς έχει η ανάδειξη της πολιτικής διάστασης του προσφυγικού ζητήματος, και όχι η παροχή ιατροφαρμακευτικής φροντίδας στα πλαίσια κάποιας ανθρωπιστικής δράσης, η οποία σε βάθος χρόνου αποβαίνει σε βάρος των προσφύγων. Θεωρούμε ότι εάν δεν καταγγείλουμε τις πολιτικές που έχουν ως συνέπεια την προσφυγιά, συμβάλλουμε στη διαιώνισή της. Για τον λόγο αυτό, δε συνεργαζόμαστε με θεσμούς οι οποίοι προκαλούν με τις πολιτικές τους την ανθρώπινη δυστυχία με σκοπό το κέρδος, όπως είναι τα κράτη, οι κυβερνήσεις τους και υπερεθνικοί οργανισμοί, αλλά και με θεσμούς οι οποίοι σιωπούν εκκωφαντικά ενώπιον των εγκλημάτων που διαπράττονται στις χώρες προέλευσης των μεταναστών και προσφύγων και μπροστά στα μάτια τους, στο πεδίο δράσης τους (βλ. εγκληματικές αυθαιρεσίες της Frontex), όπως οι ΜΚΟ, και ως αντάλλαγμα αντλούν κονδύλια από τους παραπάνω οργανισμούς για να συνεχίσουν την «ανθρωπιστική» και φιλανθρωπική τους δραστηριότητα.
Με τους πρόσφυγες είμαστε μαζί, αλληλέγγυοι, διότι αναγιγνώσκουμε τις αιτίες της κατάστασής τους, βιώνουμε σε άλλο επίπεδο καθημερινότητας τα αποτελέσματα των ίδιων πολιτικών του νεοφιλελευθερισμού και του ιμπεριαλισμού και αντιπαλεύουμε ταυτόχρονα με τη δράση αλληλεγγύης ενάντια στα πρόσωπα και τους θεσμούς που είναι υπαίτιοι τόσο για τον διωγμό των ανθρώπων αυτών από τις εστίες τους, όσο και για τη συστηματική υποβάθμιση της δικής μας ζωής, καθώς αμφότερα έχουν κοινούς γεννήτορες. Απεκδυόμαστε κάθε χαρακτηρισμό εθελοντή ή φιλάνθρωπου, καθώς η αποδοχή αυτή συνεπάγεται ότι αναγνωρίζουμε στον εαυτό μας μία φύσει ή θέσει ανωτερότητα απέναντι στους πρόσφυγες. Είμαστε αντίθετοι σε κάθε έννοια εθελοντισμού και φιλανθρωπίας που διέπουν όσους εντάσσονται σε κάθετες ομάδες και οργανώσεις, δεν συμμετέχουν στη διαμόρφωση των πλαισίων λειτουργίας τους, δεν αρθρώνουν πολιτικό λόγο, δεν ενδιαφέρονται για τις αιτίες του φαινομένου που προτίθενται να αντιμετωπίσουν. Είμαστε αλληλέγγυοι, διότι εκλαμβάνουμε τον εαυτό μας στοιχειακά ως ίσο με τους πρόσφυγες και συμμετέχουμε στη λήψη αποφάσεων ισότιμα, οριζόντια, αντιιεραρχικά, όπως προβλέπουν οι αρχές της αυτοοργάνωσης. Μοναδικό όργανο λήψης αποφάσεων της Ομάδας Υγείας της Αυτοοργανωμένης Πρωτοβουλίας Αλληλεγγύης του Πεδίου του Άρεως είναι η Συνέλευσή της.
Η αυτοοργάνωση, πέρα από τις παραπάνω πολιτικές προδιαγραφές λειτουργίας της συνέλευσης η οποία λειτουργεί με βάση το πρόταγμά της, περιλαμβάνει και τη δέσμευση ότι δεν αποδεχόμαστε συνεργασία, χρηματοδότηση, επικοινωνία και σύμπραξη –πέραν πιθανών εξαιρέσεων που αφορούν αποκλειστικά και μόνο στο επείγον της διάσωσης ανθρώπινης ζωής– με κανέναν θεσμό και οργάνωση, κρατική, αυτοδιοικητική, υπερεθνική ή ιδιωτική, και με ΜΚΟ. Η επιχειρησιακή δυνατότητα της Ομάδας Υγείας ως αυτοοργανωμένου εγχειρήματος έγκειται και τελικά εξαρτάται από την αλληλεγγύη ατόμων που διέπονται από τις ίδιες αξίες και αρχές, εντάσσονται στο ευρύτερο ανταγωνιστικό κίνημα και ενδιαφέρονται με πράξεις και λόγο για την πολιτική όψη του προσφυγικού ζητήματος.